Udvalgte Links

Udenlandske

Best of History Web Sites
Omfattende portal, der har modtaget flere priser.

EuroDocs: Primary Historical Documents from Western Europe
Et udvalg af primærkilder til Vesteuropas historie fra middelalderen til nutiden. Indgange på perioder og lande.

Iter: Gateway to the Middle Ages & Renaissance

The Food Timeline
Madens historie

History Guide
Europæisk guide, der via emneinddeling, resourcetypeopstilling samt søgemaskine giver adgang til akademisk relevant information inden for historiefaget.

Intute
Stor portal over internetressourcer. Vedligeholdes af UK-universiteter

The Labyrinth - Resources for Medieval Studies
Ressourcer til undervisning og studier i middelalderhistorie.

Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution
Indeholder essays, dokumenter, kort og billeder m.m. Vedligeholdes af anerkendte historikere.

Military History Online
Indeholder seriøse, større artikler om de forskellige krigsskuepladser og slag.

Paul Halsall fortræffelige historieportaler:

* The Internet Ancient History Sourcebook
* The Internet Medieval Sourcebooks
* Byzantine Studies Page
* The Internet Modern History Sourcebook

Voice of the Shuttle
Meget omfattende portal af høj kvalitet fra University of California. Omhandler mange forskellige fag inden for humaniora.

Web Links Page
Emneinddelt site med adgang til kildemateriale og andre web sites. Europæisk.

WWW-VL History Index
Meget omfattende og velanskrevet gateway. Etableret i 1993 og således en af de ældste i WWW-historien. Vedligholdes af University of Kansas, men indholdet sammensættes via et betydeligt internationalt netværkssamarbejde.

Danmark/danske forhold

Danmarkshistorien.dk - hjemmeside udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet

Danmark under besættelsen og befrielsen
Studentermedhjælpere fra Historisk Samling fra Besættelsestiden står bag hjemmesiden.

Frihedsmuseets modstandsdatabase. Oversigt over modstandsfolk omtalt i den vigtigste trykte litteratur og på undergrundshærens styrkelister.

Danmarks Kirker
Indeholder bl.a. et stednavneregister hvor alle beskrevne kirker står nævnt.

Danmarks lokaladministration 1660-2007
Den historiske baggrund for administrationen af de danske købstæder, amter og landkommuner og for kommunalreformen 1970. Digitale danmarkskort illustrerer udviklingen mellem 1683 og 2007. Udgiver: Dansk Center for Byhistorie.

Danmarks Statistik
Indeholder tal, statistikker og statistiske udgivelser mm.

Dansk Center for Byhistorie
Ved Historisk Afdeling, Aarhus Universitet og Den Gamle By, Danmarks Købstadmuseum.

Vestindien - Kilder til historien
Rigsarkivets hjemmeside om Dansk Vestindiens historie 1671-1917.

e-museum
Søg eller klik dig frem til materialer på museer og science centre

Den Danske Forskningsdatabase
En central, dansk database, der kan lette vejen til viden om forskningen i Danmark.

DUDA
Portal til Danmarks historie

Folketinget
Indgang til Folketingets officielle website.

Grænseforeningen
Indeholder bl.a. et leksikon med opslagsord om Sydslesvig. Mulighed for at slå op på stednavne, seværdigheder, personer, institutioner og historiske begivenheder. Gennemgang af Sønderjyllands historie.

Historie-online
Historieportal der både henvender sig til forskere og almindeligt historieinteresserede.

Kalkmalerier i danske kirker

Lokalhistorisk samling i Aarhus
Indeholder områdets arkiver, Aarhus Leksikon, folketællinger, vielsesdata mm.

Romansk Stenkunst
Database over romansk stenkunst i Danmark. Udarbejdet af Aarhus Universitet.

SLA. Sammenslutningen af Lokalarkiver
Forum for arkivfolk over hele landet. Her findes bl.a. en vejviser til ca. 400 lokalarkiver.

Statens Arkiver
Samlet indgang til Staten Arkiver. Bl.a. Rigsarkivet, Rigsarkivets Linksamling, Landsarkiverne m.fl. Herunder findes også bl.a. Dansk Demografisk Database med adgang til deldatabaserne 'Folketællinger', 'Indvandrede', 'Udvandrede' og 'Dannebrogsmænd'.

genealogi.dk
Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie

Statsbibliotekets særsamlinger

- Slægtsforskning

Dansk Demografisk Database - Giver adgang til bl.a. kirkebøger og folketællinger

Danish Family Search - Stedet hvor man finder sine danske aner

Europæisk integration

European Navigator
Multimedia-database over efterkrigstidens Europa med dets integration og opbygning af institutioner.

University Association for Contemporary European Studies

College of Europe

European University Institute

Danish Institute for International Studies

Den Europæiske Union online

Folketingets EU-oplysning

EU History - History of European Integration - Universiteit Leiden

Archive of European Integration (AEI)

The European Integration History Index

The History of Europe as a Supranational Region: Primary Documents

Selvstændige tænketanke med fokus på EU

  • Center for European Policy Studies. Formål: Kvalificere debatten om EU. Forskningsområder: Økonimiske politiker; energi, klimaforandringer, sustainable development; EU neighbourhood policies, udenrigs- og sikkerhedspolitik; financielle markeder; retlige og indre anliggender; reguleringspolitiker; handelsudvikling og -politiker.
  • Center for European Reform. Formål: Kvalificere debatten om EU. Selvforståelse: Pro Europæisk men ikke ukritisk, ideer til reformering af EU. Forskningsområder: EU 2020; EU budget og politiker; EU udenrigspolitik; institutioner; retlige og indre anliggender; lissabon og competetiveness; miljø; uddannelse og forskning; Euro; sikkerheds- og forsvarspolitik; udvidelse; Tyrkiet; neighbourhood politik; transatlantiske forhold; Rusland og energi; Kina; Melem Østen; Arabisk reforminitiativer.
  • The Cicero Foundation. Selvforståelse: Selvstændig pro EU og pro atlantisk tænketank. Fokus på sikkerhedspolitik.
  • Centrum für angewandte Politikforschung/Center for Applied Policy Research. Formål: Politiske strategier for fremtiden, skabe debat om Europa og EU, oplysning. Forsknings- og projektområder: Fremtidsspørgsmål; Tyskland; ung og Europa; Europa; Politik; ledelse og kompetence. Øvrige emner: Balkan; Kina; Tyskland- indre anliggender; Tyskland- Europapolitik; energipolitik; EU- fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik og forsvarspolitik; EU- udvidelse og neighbourhood; EU- medlemslande; EU- reform og ratifikation; borgernes Europa; Nær-Østen; politisk uddannelse, Rusland; transformation; transatlantiske forhold; Tyrkiet; Ukraine; fremtidsspørgsmål.
  • Notre Europe (fransk og engelsk). Tænketank med fokus på EU. Linkliste til tænketanke i andre lande i verden som fokuserer på EU !!!! Emner: Europavisioner, europæisk identitet, EU-institutioner; europæisk demokrati i aktion- i morgendagens Europa; competition, kooperation, solidaritet- fælles landbrugspolitik efter 2013, europæisk budget, energipolitik; Europa og global governance- EU som referencepunkt til andre regioner i verden.

Den kolde krig

The Cold War Museum
Velorganiseret linksamling til den kolde krig, opdelt efter tiår fra 40'erne og frem.

The Avalon Project at Yale Law School - The Cold War
Samling af primære kilder til den kolde krig med overvægt på USAs udenrigspolitik fra 40´erne og frem.

The Berlin Airlift. Truman Presidential Museum & Library
Indeholder dokumenter, billeder, mundtlige beretninger og bog om luftbroen til Berlin 1948-51.

Corld War International Project
Projektet sigter mod offentliggørelsen af alle tilgængelige dokumenter mm. om Den Kolde Krig fra arkiver og lign. hos de tidligere øst- og vestblokke.

Udredning om den Kolde Krig. Dansk Institut for Internationale Studier.

Diskussionsgrupper

H-Net Discussion Networks (Humanities and Social Sciences On Line)
Lang oversigt over faglige diskussionsgrupper inden for bl.a. historie. H-Net er et forskernetværk, der dækker mere end 90 lande,
Danmark inklusiv.

Oversigt

World History / HyperHistory
HyperHistory anskueliggør 3000 års verdenshistorie vha. en grafisk kronologisk opsætning.

Timesearch
Tjek årstallet

Historyworld

Kort

Map History/History of Cartography
Omfattende portal til kartografi.

The Perry-Castañeda Library Map Collection (PCL)
Stor kortsamling fra The University of Texas at Austin .

David Rumsey Map Collection
Indeholder omkring 4000 digitaliserede kort. Materialet er primært amerikansk, men også andre lande og områder er repræsenteret.

Danmarks lokaladministration 1660-2007
Den historiske baggrund for administrationen af de danske købstæder, amter og landkommuner og for kommunalreformen 1970. Digitale danmarkskort illustrerer udviklingen mellem 1683 og 2007. Udgiver: Dansk Center for Byhistorie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License