Tidsskrifter/Artikler

E-ressourcer: Tidsskriftsdatabaser

For alle databaser gælder, at der kun er adgang fra Statsbiblioteket og Aarhus Universitet, samt for ansatte og studerende ved Aarhus Universitet - med mindre andet står anført.

Statsbibliotekets og Aarhus University Library’s tidsskrifter. Søg blandt de tidsskrifter, som Statsbiblioteket, Aarhus Universitets og Århus Universitetshospitals institutbiblioteker ved licensaftaler stiller til rådighed.

Academic Search Elite
Registrerer løbende artikler fra flere tusinde tidsskrifter inden for alle fagområder. Mange af artiklerne findes i fuldtekst.

Arts & Humanities Citation Index - Web of Science (A&HCI)
Referencer til artikler i et stort udvalg af internationale tidsskrifter inden for humaniora. Fra den enkelte artikel er der direkte link til andre artikler om samme emne. Søgning på referencer gør det muligt at se hvilke andre forfattere, der refererer til en bestemt artikel ligesom den enkelte artikels egne referencer eller litteraturliste står anført.

Wiley Online Library
Over 1500 online tidsskrifter og 9000 bøger, dækker mange fagområder, herunder historie. Findes under 'Humanities'.

Cambridge Journals
Over 220 fuldtekst tidsskrifter, bredt dækkende. Emneindgang til de tidsskrifter i Cambridge Journals som Statsbiblioteket og Aarhus Universitet har adgang til - se under 'History'.

Central and Eastern European Online Library
Omfattende online arkiv omhandlende emner inden for humaniora og samfundsvidenskab.

JSTOR
Giver adgang til tidsskrifter fra mange forskellige forlag. Dækningen er fortrinsvis humanistiske og samfundsvidenskabelige tidsskrifter. E-udgave generelt fra tidsskriftets startår. Sidst tilgængelige årgang i elektronisk form vil normalt være 3-5 år tilbage, da der opereres med en såkaldt "moving wall" på hvert enkelt tidsskrift. Er nu også begyndt at give adgang til bøger.

Oxford University Press
Indeholder fuldtekstadgang til tidsskrifter inden for bl.a. Humaniora og Samfundsvidenskab

Periodicals Archive Online
Afløser PCI Full Text. Giver fuldtekst-adgang til flere hundrede tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Periodicals Index Online
Afløser PCI (Periodicals Contents Index). Indeholder referencer til flere millioner artikler inden for humaniora og samfundsvidenskab. Såfremt de fremkomne referencer findes i enten Periodicals Archive Online eller i JSTOR linkes der direkte til artiklen i fuldtekst.

Project Muse
Giver adgang til over 380 e-tidsskrifter fra en række amerikanske universitetsforlag. Det drejer sig primært om tidsskrifter inden for det humanistiske område.

Social Sciences Citation Index - Web of Science (SSCI)
Index til lover 1950 kultur- og samfundsvidenskabelige tidsskrifter tilbage fra 1956, hvoraf ca. halvdelen også findes i fuld tekst.

Taylor & Francis
Statsbiblioteket giver adgang til samtlige online tidsskrifterne fra forlaget Taylor and Francis. Se her en liste over gruppen Arts and Humanities.

ULRICH'S Periodicals directory
Giver adgang til information om 300,000 regelmæssige som uregelmæssige publicerede serier, indeholder desuden over 47,000 ophørte titler siden 1974. Kontaktinformation til over 90.000 forlæggere i 200 lande.

Worldwide Political Science Abstracts
Indekserer pt. ca. 1.500 tidsskrifter. Indeholder ca. 450.000 poster (beg. af 2005)

Infomedia
Danmarks største online informationssystem - indeholder over seks millioner artikler fra danske aviser, fagtidsskrifter og telegrambureauer, herunder anmeldelser.

Tidsskrift.dk
Dansk tidsskriftsdatabase. Indeholder bl.a. Historie/Jyske Samlinger og Historisk Tidsskrift

Liste over frit tilgængelige internet-tidsskrifter

Electronic Journals Library. International liste over fuldteksttidsskrifter udarbejdet af Universitätsbibliothek Regensburg i samarbejde med Universitätsbibliothek der Technischen Universität München. Man kan søge både på tidsskriftstitler inden for et givet emne og direkte på tidsskriftstitler. Ud for hver titel er der et symbol, som fortæller, om der er gratis eller begrænset adgang til artiklerne.

Directory of Open Access Journals. Liste over frit tilgængelige internet tidsskrifter

Historie-nu. Selvstændigt og uafhængigt dansk netmagasin. Sitet henvender sig til alle, der er interesseret i historie og som ønsker at få sat Danmark og verdenspolitikken ind i en kultur-historisk sammenhæng.

Zeitschriftenfreihandmagazin. Indholdsfortegnelse over en lang række historiske tidsskrifter.

Artikelbasen- bibliotek.dk

bibliotek.dk - artikelsøg. Den danske artikelbase indholder registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Bemærk: Kun referencer, ikke fuldtekst. Alle de ønskede artikler bestilles i Statsbibliotekets biblioteksbase ved opslag på tidsskrifttitel. Ang. artikler, kronikker og anmeldelser før 1945/49 se: Dansk Tidsskrift-index, Aviskronik-index og Dansk Artikelindeks.

Udvalgte e-tidsskrifter >>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License