Opslagsværker/Leksika

Opslagsværker

Den Store Danske Encyklopædi m.m.

Wikipedia - the free encyclopedia.
Wikipedia - Portal: History
Wikipedia - Portal: Historie
Både under den engelske og danske historieportal finder du en detaljeret emneindgang (kategorier) lidt nede på startsiden.

Wikipedia - Portal:Contents/Portals
Generel adgang til alle emner

Danmarkshistorien.dk - hjemmeside udarbejdet af historikere og arkæologer fra Aarhus Universitet

Gale Virtual Reference Library
Indeholder bl.a. Ancient Europe, 8000 B.C. to A.D. 1000: Encyclopedia of the Barbarian World, Cold War Reference Library, Encyclopedia of European Social History, Encyclopedia of Modern Europe: Europe 1789-1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire, Encyclopedia of Modern Europe: Europe Since 1914: Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction, Encyclopedia of Russian History, Encyclopedia of the Great Depression, Europe, 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World, Vietnam War Reference Library.

Gyldendals Danmarks Historie. Digital udgave, dog alene som faksimile. Bemærk de gode litteraturoversigter.

Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. Digital udgave af 2. udgave fra 2002-05.

Lexikon des Mittelalters & International Encyclopaedia for the Middle Ages
Onlineudgave af det trykte standardleksikon (LexMA). Basen er under udbygning med et engelsk supplementsleksikon 'International Encyclopaedia for the Middle Ages' (IEMA). Onlineudgaven er bygget tæt sammen med 'International Medieval Bibliography'. Således kan man via sine opslag i leksikaet som oftest klikke sig direkte ind på de relevante bibliografiske data i omtalte bibliografi. Ud for de artikler, hvor dette ikke er tilfældet, vil der som oftest findes en ledsagende litteraturhenvisning.

Oxford Reference Online - Premium Collection (Brugerantal: 5)
Udgives af Oxford University Press. Dækker flere forskellige fagområder der i blandt Historie. Man har mulighed for at søge i hele databasen (samtlige e-bøger), inden for det enkelte fagområde eller i den enkelte e-bog. Samlingen består hovedsageligt af opslagsværker og er derfor meget velegnet til at give et overblik over et udvalgt emne eller en evt. begrebsafklaring.

Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB)
Biografier over betydningsfulde personer i britisk historie.

The Oxford companion to United States history
Opslagsværk om USA's historie fra George Washington til Bill Clinton.

International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences
Stort samfundsvidenskabeligt leksikon med videnskabelige artikler. Omfattende referencer.

Bauers Calender for årene 601 - 2200. Online-udgave, der gør det muligt at klikke sig frem til "korrekt" dato.

Salmonsens konversationsleksikon. Danmarks klassiske opslagsværk i elektronisk form.

Danmarks Statistik

Statistikbanken
Gratis adgang til de flere hundrede millioner tal i Danmarks Statistikbank. Kræver tilmelding som dog er gratis.

OFFSTATS: Official Statistics on the Web. En statistikportal med links til en mængde statistisk materiale fra hele verden.

Danmarks Kirker 1933-. Giver bl.a. adgang til et samlet register over beskrevne kirker. Beskrivelserne af kirkerne findes i den trykte udgave (se nedenfor).

Kalkmalerier.dk. Database over Danmarks kalkmalerier.

Encyclopaedica Judaica er det store standardværk, når det gælder studiet af jødedommen, fra tiden efter det andet tempel og til i dag.
Dækker alle sider af jødisk liv, kultur, historie og religion globalt. Er også velegnet som biografisk opslagsværk om fremtrædende personer med jødisk baggrund.

Grove Art (Brugerantal: 1) 1000 -
Elektronisk opslagsværk, som dækker alle kunstformer verden over fra forhistorisk tid og op til i dag. Basen indeholder tillige biografier og links til billeder af kunstværker.

Diplomatarium Danicum. 4. række bind 8-12. Forventes kun at udkomme i elektronisk form. Udgivelsen omfatter diplomerne fra årene 1401-12. Den samlede 4. række af Diplomatarium Danicum består således af de trykte bind 1-7, kombineret med de elektronisk udgivne bind 8-12. De trykte udgaver findes på Statsbibliotekets læsesal i gruppen Lk.

Svenskt diplomatarium.

Diplomatarium Norvegicum.

Almanach de Gotha. Register over de europæiske kongehuse og adelfamilier.

Encyclopaedia of Islam
Encyclopaedia of Islam er opslags- og referenceværket på sit område. Det omhandler først og fremmest før-moderne tid, men der er også indgange på fænomener og personer fra vor tid. Databasen indeholder mere end 13.000 indgange til artikler om islamisk historie, religion og kultur.

Opslagsværker - periodeopdelt

Oldtid

Ancient Europe 8000 B.C.- A.D. 1000: An Encyclopedia of the Barbarian World

Who's Who in the Classical World

Middelalder

Encyclopedia of the Middle Ages

Lexikon Lexikon des Mittelalters / International Encyclopaedia for the Middle Ages

Nyere tid

Encyclopedia of the Enlightenment 1670-1815

Europe 1450-1789 : Encyclopedia of the Early Modern World / ed. by Jonathan Dewald. Bd. 1-6. 2004

Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire / ed. by John Merriman and Jay Winter. Bd. 1-5. 2006

Renaissance and Reformation, 1500-1620: A Biographical Dictionary

The Oxford Dictionary of the Renaissance

The Cambridge Companion to the Fin de Siècle

Nyeste tid

Encyclopedia of the Great Depression

Europe since 1914: Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction / ed. by John Merriman and Jay Winter. Bd. 1-5. 2006

-

Biografiske leksika

Dansk biografisk leksikon. Dansk Biografisk Leksikon er et hovedværk i dansk biografisk litteratur. Det er udkommet i tre udgaver, senest 1979-84, redigeret af Svend Cedergreen Bech. 3. udgave ligger til grund for denne onlineudgave og rummer over 13.000 artikler om kendte danskere gennem tiderne.

Dansk biografisk Lexikon, tillige anfattende Norge for Tidsrummet 1537-1814, 1-19. Digital udgave (Projekt Runeberg).

Dansk biografisk Haandleksikon
Ved Svend Dahl og P. Engelstoft

Dansk Kvindebiografisk Leksikon (Online): Et leksikon med 1924 biografier om Danmarks mest betydningsfulde og berømte kvinder fra middelalderen til i dag.

Kraks blå bog. Biografier over nulevende danske, færøske og grønlandske mænd og kvinder.

Danmarks adels årbog.

Oxford Dictionary of National Biography
Basen er med sine 50.000 biografier, 2400 års historie og 10.000 illustrationer en uundværlig og central kilde til engelsk personalhistorie. Biografierne omhandler nu afdøde personer med tilknytning til engelsk kultur.
-

Ordbøger

Ordbog over det danske sprog
Dækker rigssproget fra 1700 til ca. 1950 og inddrager i et vist omfang dialekter, fagsprog og slang.

Ordbog til det ældre danske sprog. Online-udgave af O. Kalkars 'Ordbog til det ældre danske sprog'.

KorpusDK. KorpusDK giver mulighed for at undersøge sprogbrugen i et stort antal danske tekster, i alt 56 millioner ord.

Grimm Deutsches Wörterbuch. Internetudgave udviklet ved Universität Trier. Trykt udgave opstillet på læsesal under Gm1.

Oxford English Dictionary
Oxford English Dictionary er tilgængelig i elektronisk form, svarende til indholdet af andenudgavens 20 trykte bind. Der er opslagsmulighed på over en halv million ord. Engelske ord fra hele verden dækkes, og der gives etymologiske analyser, stavevarianter og udtale (vha. det internationale fonetiske alfabet). Til belysning af ordenes anvendelser er der gennemgået 2,5 millioner citater fra alle typer litteratur. Trykt udgave opstillet på læsesal under Go1.

Ordbogen.com
Dansk-Engelsk / Engelsk-Dansk Ordbog

Answers.com – stil et spørgsmål.

Dictionary. Dictionary er både ordbog, tesaurus (synonymordbog), leksikon og websøgeværktøj i ét.

Informationsordbogen. Ordbog for informationshåndtering, bog og bibliotek.

Merriam-Webster OnLine Search. Hør hvordan ordene udtales.

Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online. Ordbog. Latin-latin.
TLL er ikke kun den mest omfattende latinske ordbog i verden men også den eneste, hvis grundlag er samtlige overleverede latinske tekster frem til ca.600 e.Kr. Forskere fra hele verden bidrager til arbejdet med ordbogen, som varetages af Die Bayerische Akademie (Thesaurusbüro München).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License