Kildesamlinger

Udenlandske kilder

Avalon Project at the Yale Law School - Documents in Law, History and Diplomacy. Yale Law School's betydelige samling af digitaliserede tekster indeholdende primært kildemateriale fra oldtid til nutid.

Bibliotheca Teubneriana Latina (BTL). Tekstarkiv, e-bøger. Tekster på latin fra 3.årh. f.Kr. til 735 e.Kr.

CARRIE - a full-text elektronic library. Omfattende indskanning af originale tekster

Constitution Finder. En stor online-samling af forfatninger/grundlove fra hele verden. Linksamlingen vedligeholdes af en juraprofessor ved University of Richmond.

The Digital Scriptorium. A Prototype Image Database & Visual Union Catalog Of Medieval And Renaissance Manuscripts. Digital manuskriptsamling etableret af Columbia University og University of California, Berkeley i samarbejde med flere andre amerikanske universiteter.

Early English Books Online gengiver så godt som alt trykt materiale fra England, Irland, Skotland, Wales og British North America i perioden 1473-1700 med faksimilebilleder i fuld farve og høj opløsning.

Early European Books følger trykningens historie i Europa fra dens oprindelse til tæt på det syttende århundrede, med faksimilebilleder i fuld farve og høj opløsning af sjældne og vanskeligt tilgængelige trykte kilder.

EuroDocs: Primary Historical Documents from Western Europe. Dokumenter og tekster fra Europas historie.

Europeana er en internetportal med links til mange millioner digitale emner. Portalen rummer billeder, tekster, lyd, video, museumsgenstande og arkivalier fra europæiske kultur-og forskningsinstitutioner. Portalen samler og linker til millioner af digitaliserede materialer fra Europa. En række danske institutioner deltager i samarbejdet. Blandt de danske bidragydere er Det Kongelige Bibliotek, Det Danske Filminstitut, Danmarks Radio, Kulturstyrelsen og en lang række arkiver.

The Holy See. Indeholder bl.a. Vatican Secret Archives

Internet History Sourcebooks Project/Paul Halsall. Omfattende website, der indeholder store mængder primært kildemateriale.

Liberty, Equality, Fraternity: Exploring the French Revolution - Texts. Indeholder bl.a. dokumenter fra den franske revolution.

Monumenta Germaniae Historica. En imponerende stor kildesamling dækkende tiden 500-1500 vedrørende Frankerriget og Tyskland. En stor del er p.t. tilgængeligt online. Digitaliseringsprojektet forventes færdigt i 2010. Indgang til MGH.

The National Archives of England, Wales and the United Kingdom. En af de største arkivsamlinger i verden. Dækker 1000 års britisk historie.

Oldtidens og middelalderens litteratur – i skandinaviske oversættelser.

ORB: The Online Reference Book for Medieval Studies. Stor artikelsamling vedligeholdt af fagspecialister. Derudover findes undervisningsmateriale, linksamlinger mm.

Papal Encyclicals Online. Officielle skrivelser fra Den katolske Kirke tilbage fra 1200-tallets begyndelse frem til i dag. Alle oversat til engelsk.

Patrologia Latina. Patrologia Latina indeholder værker i fuldtekst på latin af mere end 1.000 latinske kirkefædre fra år 220 f. Kr. til det 13. århundrede, svarende til 221 bind i den trykte udgave fra det 19. årh. ved Jacques-Paul Migne.

Project Runeberg. Nordiske klassikere - både skønlitteratur, aviser og faglitteratur. Over 200 titler.

Regesta Imperii. En kildesamling til europæisk historie fra Karolingerne til Maximilian I.

The Ships List. Linkssamling over hjemmesider af alle slags vedrørende emigration af søvejen. Her er passagerlister, oplysninger om og billeder af skibe, personlige beretninger, vielser til søs og meget mere.

The World War I Document Archive. Betydelig dokumentsamling med internationalt sigte.

-

Danske kilder

Arkiv for Dansk Litteratur. Fra Saxo til Brandes, fra Poul Helgesen til Søren Kierkegaard.

Arkivalieronline.dk. Online adgang til samtlige kirkebøger ældre end 1892, dertil kommer 9 folketællinger fra perioden 1787-1880.

Dansk Data Arkiv. Dansk Data Arkiv indhenter, bevarer og udleverer forskningsdata fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie.

Danmarks lokaladministration 1660-2007. Den historiske baggrund for administrationen af de danske købstæder, amter og landkommuner og for kommunalreformen 1970. Digitale danmarkskort illustrerer udviklingen mellem 1683 og 2007. Udgiver: Dansk Center for Byhistorie.

Danmarks middelalderlige altertavler. Stiftvis registrant over altertavler.

DANMARKS RIGES GRUNDLOV AF 1953

Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Her indsamles, bearbejdes og offentliggøres statistiske oplysninger om det danske samfund.

danmarkshistorien.dk

Danskebilleder.dk. Database bestående af en række billedsamlinger fra danske arkiver og biblioteker.

Mediestream. Mediestream giver adgang til Statsbibliotekets digitale kulturarvssamlinger - indtil videre radio, tv og reklamefilm. Den næste store samling i Mediestream bliver 32 millioner avissider

Dansk Demografisk Database - Giver adgang til bl.a. kirkebøger og folketællinger

Danish Family Search - Stedet hvor man finder sine danske aner

-

Diplomatarium

Gesta Danorum. Teksten på latin udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab.

Jyske Lov. Codex Holmiensis C 37. Kong Valdemar Sejrs lov fra 1241. Siderne indeholder dels selve lovteksten på nudansk, dels en affotografering af den ældst kendte afskrift Codex Holmiensis, samt tekster om overlevering, datering og beskrivelse af håndskriftet. Udgiver: Det Kongelige Bibliotek.

Nudansk oversættelse af hele Jyske Lov på Det Kongelige Bibliotek

Danske Lov 1683 - Kong Christian Den Femtis »Danske Lov« af 1683. Digital udgave

Karnovs lovsamling
Kun AU/AUH campusadgang

Kvindekilder. Kilder og beskrivelse af kvindernes kamp for ligestilling i perioden 1850-1920.

Den Nationale Billedbase. Her er store dele af Det kongelige Biblioteks Kort og- Billedsamling gjort tilgængelige i digitaliseret form.
Se også Billedbasen (KB)

Project Runeberg. Nordiske klassikere - både skønlitteratur, aviser og faglitteratur. Over 200 titler.

Romansk Stenkunst. Database over romansk stenkunst i Danmark. Udarbejdet af Aarhus Universitet.

Retsinformation. Statens juridiske online informationssystem, som giver adgang til love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v., til Folketingets dokumenter og til Folketingets Ombudsmands beretningssager.

* Ministerieindgang
* Folketingets ombudsmand
* Danske love 1665-

Schous Forordninger. Love for kongeriget Danmark-Norge ca. 1670-1770. Online-faksimile af 1795-udgaven. Dækker kun perioden frem til år 1700. Den trykte udgave findes på Statsbiblioteket og i Nobelparkens bibliotek.

Statens Arkiver. Samlet indgang til Staten Arkiver. Bl.a. Rigsarkivet, Rigsarkivets Linksamling, Landsarkiverne m.fl. Herunder findes også bl.a. Dansk Demografisk Database med adgang til deldatabaserne 'Folketællinger', 'Indvandrede', 'Udvandrede' og 'Dannebrogsmænd'.

Statens Netbibliotek. Statens Netbibliotek er et virtuelt bibliotek med elektroniske udgivelser fra ministerier og styrelser samt andre statslige myndigheder med administrative forpligtelser. Statens Netbibliotek indeholder desuden alle nummererede kommissionsbetænkninger samt et udvalg af de unummererede.

Statsbibliotekets særsamlinger. Blog vedligeholdt af bibliotekar på Statsbiblioteket Mona Dubgaard.

Studér Middelalder på Nettet. Netstedet for danske tekster fra middelalderen.

haandskrift.ku.dk - en hjemmeside om den middelalderlige bog

Øresundstoldregnskaberne. I samarbejde med Holland er regnskaberne fra Øresundstolden (1497-1857) ved at blive digitaliseret.

-

Ringgadebiblioteket (Nobelparken)

Kildesamlinger i Ringgadebiblioteket (nu: Nobelparken)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License