Hvad er en Wiki?

Ifølge den danske Wikipedia, lyder definitionen bl.a. sådan:

En wiki er en webside hvor enhver ved hjælp af en browser kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre. En wiki sætter grupper i stand til at organisere og dele indhold og viden på en organisk og fri måde, og gør det muligt at planlægge og dokumentere deres daglige aktiviteter.

Vi håber ansatte på Historisk Afdeling (AU) vil melde sig som aktive deltagere. Kontakt Niels Erik Frederiksen, kd.teketoilbibstats|fen#kd.teketoilbibstats|fen og du vil så hurtigt som muligt få mulighed for at berige indholdet af denne wiki.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License