Enkelte lande og kontinenter


Nationalbibliografier, bibliotekskataloger, tidsskrifter, centrale opslagsværker mm. fra enkelte lande. Angående Danmark, se øvrige sider under Historie.

Europa (Verden)

A Dictionary of Contemporary World History from 1900 to the Present Day / Jan Palmowski 3.ed. 2008

A Dictionary of World History 2nd ed. Oxford (2006)

Cold War

Dictionary of the Holocaust: Biography, Geography, and Terminology

Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000

Europe 1450-1789: Encyclopedia of the Early Modern World / ed. by Jonathan Dewald. Bd. 1-6. 2004

Europe 1789 to 1914: Encyclopedia of the Age of Industry and Empire / ed. by John Merriman and Jay Winter. Bd. 1-5. 2006

Encyclopedia of European Social History from 1350 to 2000

Europe since 1914: Encyclopedia of the Age of War and Reconstruction / ed. by John Merriman and Jay Winter. Bd. 1-5. 2006

Gale Encyclopedia of World History

One Europe, Many Nations: A Historical Dictionary of European National Groups

The Oxford Companion to World War II

The Oxford Encyclopedia of Women in World History. 2008

The YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe

World Encyclopedia. Oxford 2004

Norden:

Sverige

Svensk Historisk Bibliografi. Basen er ved at blive udvidet med perioden 1977-93. Fortsættelse af den trykte udgave. Svensk historisk bibliografi. Foreligger komplet 1771-1975

M. Linton: Sveriges historie. Trykt udgave.
Århus Universitetsforlag 1994. Kortfattet oversigt over Sveriges historie 1523-1993, med en ordforklaring og en kommenteret litteraturvejledning.

Libris. Svensk fællesdatabase. Omfatter så godt som alle svenske titler fra 1866 og frem.

Libris - Artikeldatabass

Nättidningen Svensk Historia. Nyhedsavis om svensk historie på nettet. Nyheder om forskning, aktuelle nyheder og nye bøger. Links til videre søgning. Udgiver: PK Media.

Norge

Norsk Historisk Bibliografi 1980-97

Knut Helle m. fl. (ed.): Aschehougs Norgeshistorie 1-12. Trykt udgave.
Oslo 1994-98. Register og litteraturliste til de enkelte afsnit bag i hvert bind.
Nobel
Moesgård
Campus Emdrup
Statsbiblioteket

Norsk bokfortegnelse (Norbok).
Referencer til bøger udgivet i Norge, uanset sprog. Nordmænds originalværker udgivet i udlandet og referater fra kongresser holdt i Norge, men udgivet i udlandet. Fra 1978 også udenlandske oversættelser af nordmænds værker og udlændinges værker om Norge og norske forhold. Basen dækker hovedsagelig udgivelsesårene 1921 til i dag, men også en del ældre litteratur er registreret. Årene 1643-1813 dækkes af Bibliotheca Norvegica bd.1, årene 1814-1920 dækkes af Norsk bokfortegnelse, opstillet på Statsbibliotekets Humanistiske Fagsal, gruppen VII E

Norsk periodikafortegnelse (Norper).
Referencer til tidsskrifter, årbøger, serier, årsberetninger og aviser udgivet i Norge, samt en del udenlandske periodica, som omhandler Norge og norske forhold. Basen dækker hovedsagelig udgivelsesårene 1970- , men en del ældre periodica tilbage til 1600-tallet er medtaget. Årene 1643-1813 dækkes af Bibliotheca Norvegica og 1814-1969 af Norsk Bokfortegnelse, begge opstillet på Statsbibliotekets Humanistiske Fagsal, gruppen VII E b

BIBSYS. Den norske fælleskatalog

Norske tidsskriftartikler (Norart)

Registreringssentral for historiske data (RHD). RHD har til formål at gøre historisk kildemateriale, som folketællinger og kirkebøger lettere tilgængelig ved, at man dataregistrerer originalmaterialet og producerer alfabetiske registre i bogform.

Finland

Fennica
Den finske nationalbibliografi. Basen indeholder referencer til bøger og tidsskrifter fra 1488 til i dag, referencer til kort fra 1967-1976 og igen fra 1987 til i dag samt links til online publikationer. Basen inkluderer også publikationer udgivet unden for Finland af finske forfattere eller med relation til Finland.

Island

National and University Library of Iceland - Gegnir
Database ved Islands national- og universitetsbibliotek. Samkatalog for nogle islandske forskningsbiblioteker. Basen giver både adgang til en monografidel og et artikelindeks.

Islands Nationalarkiv
Vejledning og adgang til katalogerne er kun på islandsk.

Vesteuropa:

England og Den Irske Republik

Bibliography of British and Irish History (BBIH)
Bibliografi med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger og kapitler i bøger om britisk og irsk historie, lokalt, nationalt og internationalt, fra år 55 f.Kr. til i dag.

The British Library's Newspaper Library
Katalogen giver adgang til alle aviser udkommet i Storbritannien fra 1801 til i dag samt et udvalg af ældre titler. Medtager desuden provinsaviser fra 1700 til i dag, et stort udvalg af serier og tidsskrifter fra Commonwealth lande og på vestlige og slaviske sprog.

The National Archives
Nationalarkiv for England, Wales og UK. Dækker perioden fra Domesday Book (1086) frem til i dag.

English Historical Review

The Oxford Companion to British History

The Oxford Companion to Scottish History

The Oxford Companion to Irish History

Historical Dictionary of Late Medieval England, 1272-1485

Oxford Dictionary of National Biography (Oxford DNB)

The Cambridge Ancient History 1-12. Trykt udgave.
Ed. by I.E.S. Edwards …[et al.] Cambridge: at the University Press, 1970-2000.

The New Cambridge Medieval History. Trykt udgave.
Cambridge University Press, 1995-2005.

The New Cambridge Modern History. Trykt udgave.
Cambridge University Press, 1957-85.
Nobel
Campus Emdrup
Statsbiblioteket

The Cambridge Economic History of Europe. Trykt udgave.
Cambridge University Press, 1942-89.
Nobel
Campus Emdrup
Statsbiblioteket

Index to theses, accepted for higher degrees by the Universities of Great Britain and Ireland
Indeks med abstracts over doktordisputatser afleveret ved universiteterne i Storbritannien og Den Irske Republik. Fra 1916 til i dag.

BBCi - History. Omfattende historie-website udarbejdet af specialister ved BBC. Hovedvægten lagt på engelsk historie.

Irish History Online

Tyskland

Historische Bibliographie

Jahresberichte für deutsche Geschichte
Omfattende løbende bibliografi, med en del anmeldelser.
Digitaliseret udgave af Jahresberichte für deutsche Geschichte Vol 1-14 (1925-1938)

Deutsche Landesbibliographie Landesbibliographien. Verzeichnen die Literatur aller Sach- und Wissensgebiete über ein Bundesland, seine Orte und Regionen und seine Persönlichkeiten und berücksichtigen dabei fast alle Literaturgattungen und Medienarten. Aufsätze und Artikel aus Zeitschriften, Jahrbüchern und sonstigen Sammelwerken machen fast zwei Drittel der Nachweise aus.

Monumenta Germaniae Historica
En imponerende stor kildesamling dækkende tiden 500-1500 vedrørende Frankerriget og Tyskland.

Das Bundesarchiv
Arkivet opbevarer arkivalier fra centrale organisationer fra Forbundsrepublikken, DDR, Det Tyske Rige og Det Tyske Forbund. Der kan søges direkte i arkivets bibliotekskatalog. Se under 'Bestände & Findmittel.

Arbeitsgemeinschaft historischer Forschungseinrichtungen in der Bundesrepublik Deutschland e.V.

German Quarterly

Clio online: Fachportal für die Geschichtswissenschaften

Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek; Geschichte
Omfangsrig portal til tysk historie mm. Indeholder links til historiske online-kilder, videnskabelige institutioner, arkiver, bibliotekskataloger, samt specialbibliografier og historiske opslagsværker af enhver art.

Zeitgeschite-online
Omfangsrig portal. Indeholder bl.a. online-tidsskriftet 'Zeithistorische Forschungen'.

Fischer Weltgeschichte 1-36. Trykt udgave.
Red. J. Bollack. Frankfurt a. M. 1965-83

Stuart Jenks, Dieter Rübsamen (Bearbb.) Zeitschriftenfreihandmagazin
Indholdsfortegnelse over en lang række videnskabelige tidsskrifter (tyske) - med fritekstsøgning.

Quellenkunde der deutschen Geschichte: Bibliographie der Quellen und der Literatur zur deutschen Geschichte. Trykt udgave.
Stuttgart : Anton Hiersemann, 1965-99.
Nobel
Statsbiblioteket

A Historical Dictionary of Germany's Weimar Republic, 1918-1933

The Cambridge Companion to German Idealism

Schleswig-Holstein

Schleswig-holsteinische Bibliographie. Trykt udgave.
1966- Neumünster.

Zeitschrift der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte. Trykt udgave.
1928- Kiel. Ergänzungsbd.

Schleswig-Holsteinische Archive

Frankrig

Bibliographie annuelle de l'histoire de France. Trykt udgave.
1953- Paris.

The Cambridge history of modern France. Trykt udgave.
Cambridge Univ. Press.

Bibliographie nationale française BNF
Online adgang til Bibliographie nationale française Livres og Bibliographie nationale française Publications en série fra 2001 til i dag. Søgetips: Fra siden er der link til BN-OPALE plus, Biblioteque Nationale's online katalog, hvori BNF er inkluderet .

French Historical Studies

Archives nationales

Archives départementales

Bibliothèque nationale

Historical Dictionary of World War II France: The Occupation, Vichy, and the Resistance, 1938-1946

Italien

Bibliografia storica nazionale
Den eneste italienske bibliografi, der løbende dækker Italiens historie fra forhistorisk tid til i dag. Begyndte at udkomme i trykt form i 1942. Onlineudgaven dækker indtil videre 1958 og frem. Ingen fuldtekstadgang.

Longman history of Italy: Italy in the age of the Renaissance 1380-1530. Trykt udgave.
Denys Hay and John Law. London: Longman, 1989.

Italy 1530-1630. Trykt udgave.
Eric Cochrane. London: Longman, 1988.

Italy in the seventeenth century. Trykt udgave.
Domenico Sella. London: Longman, 1997.

Modern Italy, 1871-1995. Trykt udgave.
Martin Clark. London: Longman, 1996.

BNI - Bibliografia Nazionale Italiana på CD-Rom
Den italienske nationalbibliografi indeholder referencer til ca. 523.000 titler udkommet i Italien i perioden 1958 - juni 2002. Kun adgang fra Statsbibliotekets servicecenter. Henvendelse ved skranken.

The Regions of Italy: A Reference Guide to History and Culture

Vatikanet

Biblioteca Apostolica Vaticana
Officielt bibliotek for Vatikanet

Vatikanets officielle hjemmeside

Østrig

Österreichische Dissertationsdatenbank
Basen giver adgang til alle antagne dissertationer i Østrig fra 1990 til idag. Der kan søges på både ord og emner. De enkelte referencer er forsynet med abstracts.

Österreichische Historische Bibliographie

InfoNet-AUSTRIA
Indgang til informations- og dokumentationsinstitutioner (ex: forskningsbiblioteker, museer, kommunale institutioner) som giver oplysninger om østrigske forhold.

Schweiz

Helveticat - Schweizerische Landesbibliothek
Katalog - Helveticat - fra Schweizerische Landesbibliothek. Pligtafleveringsbibliotek. Medtager Swiss Union Catalogue of Serials.

Bibliographie der Schweizergeschichte

Spanien

Bibliografía Española
Den spanske nationalbibliografi er en del af Biblioteca Nacionals dabase Ariadna, det er en katalog over monografier, periodika, kort, billeder, video partiturer og lydoptagelser. Der er ligeledes adgang til en biblioteksvejviser

Indice historico espanol: Publicación trimestral del Centro de estudios historicos internacionales
Barcelona.

Cibera
Bibliotekskatalog, linksamling m.m. Dækker de spansk- og portugisisktalende lande.

Portugal

Porbase
Base fra Nationalbiblioteket og 149 andre portugisiske biblioteker af alle kategorier.

Cibera
Bibliotekskatalog, linksamling m.m. Dækker de spansk- og portugisisktalende lande.

Benelux

Archivenet
Arkivportal, hvor fokus er rettet på de nederlandske ressourcer. Har derudover også links til den øvrige verden.

Repertorium Nederlandse Geschiedenis
Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland
1941- Leiden. Opstillet Hum-sal.

Koninklijke Bibliotheek
Base fra det Kongelige Bibliotek i Den Haag. Hovedkatalogen indeholder mere end 1 mill. titler (monografier, periodica) og nederlandsk pligtafleveret materiale fra 1974 -. Derudover er der adgang til et utal af forskellige baser, bibliografier m.m. Titler før 1974 søges i de trykte bibliografier opstillet på Statsbibliotekets Humanistiske Fagsal, gruppen VII M Holland og Belgien. Gratis web-adgang til hovedkatalogen og adskillige special-databaser.

Bibliographie de Belgique

Bibliographie luxembourgeoise
Den luxemburgske nationalbibliografi fra 1944 til i dag er en del af Bibliothèque nationale de Luxembourgs katalog. Søgetips: Klik på Researche/Search for at komme til on-line katalogen

De Digitale Bibliografie Nederlandse Geschiedenis

Malta

Libraries and Archives Department
Adgang til National Library of Malta samt til folkebiblioteker og arkiver på Malta

Østeuropa:

ABSEES
The American Bibliography of Slavic and East European Studies 1990 -
Fuldtekstadgang til omkring 70% af litteraturhenvisningerne. Nordamerikansk bibliografi med videnskabelig litteratur (humaniora og samfundsfag) om sovjetiske, postsovjetiske, russiske og østeuropæiske forhold, udgivet i USA og Canada fra 1990 og frem.

Bibliographieportal zur Geschichte Ostmitteleuropas

Polen

The National Library in Warsaw

Bibliografia historii polskiej

Tjekkiet

National Library of the Czech Republic

Slovakiet

University Library in Bratislava
Det største og ældste videnskabelige bibliotek i Slovakiet med nationalbiblioteksopgaver - herunder adgang til alle slovakiske bøger og tidsskrifter

Ungarn

HEKTOR. National Széchényi Library
Basen indeholder nationalbibliotekets bestand af ungarske bøger 1976 - og udenlandske bøger 1987 -

Rumænien

Biblioteca Centrala Universitara din Bucuresti

Balkan:

Grækenland

National Library of Greece
Katalog ved The Greek National Library

Slovenien

COBIB - Opac Slovenia
Fælleskatalog for Nationalbiblioteket og 243 andre biblioteker med lokalisering.

Bosnien/Herzegovina

Virtual catalogue of Bosnia and Herzegovina
Indgang til 13 biblioteker i Bosnien-Herzegovina

Kroatien

National and University Library Zagreb
2,5 millioner bøger, hvoraf kun en del er i databasen.

Makedonien

National and University Library
Fælles indgang til 9 forskellige makedonske bibliotekssystemer.

Baltikum:

Estland

Estonian Libraries Catalogue
Katalogen ESTER dækker Nationalbiblioteket samt 13 andre estiske biblioteker

Letland

National Library of Latvia

Lithauen

Libis - Lithuanian Integral Library Information System
Lithauisk fælleskatalog. Indeholder ca. 2,5 millioner poster.

Rusland

ABSEES
The American Bibliography of Slavic and East European Studies 1990 -
Fuldtekstadgang til omkring 70% af litteraturhenvisningerne. Nordamerikansk bibliografi med videnskabelig litteratur (humaniora og samfundsfag) om sovjetiske, postsovjetiske, russiske og østeuropæiske forhold, udgivet i USA og Canada fra 1990 og frem.

Encyclopedia of Russian History

Handbuch der Geschichte Russlands. Trykt udgave.
Hrsg. von Manfred Hellmann, Gottfried Schramm und Klaus Zernack. Stuttgart: Anton Hiersemann, 1976-2002.

Peter den Stores reformer: en forskningsoversigt. Trykt udgave.
Hans Bagger [Århus]: Jysk Selskab for Historie, 1979.

Ruslands historie i det 16. århundrede: en forsknings- og kildeoversigt. Trykt udgave.
Af Knud Rasmussen [Århus]: Jysk Selskab for Historie, 1985.

Ruslands historie i det 17. århundrede: en forsknings- og kildeoversigt. Trykt udgave.
Af Svend Aage Christensen Aarhus : Jysk Selskab for Historie , 1979.

Sovjetunionens historie 1917-1970: en forskningsoversigt. Trykt udgave.
Red. af Niels Erik Rosenfeldt Aarhus : Jysk Selskab for Historie , 1979.

Amerika:

Encyclopedia of American Foreign Policy

Encyclopedia of American Studies

Encyclopedia of the American Constitution

Latinas in the United States

The Oxford companion to United States history / editor in chief, Paul S. Boyer 2001

U. S. Immigration and Migration Reference Library

Vietnam War Reference Library

Nordamerika

Canada - Library and Archives Canada
Biblioteket har meget store samlinger af alle former for materiale. Adgang til Canadas nationalbibliografi.

USA - Library of Congress
Verdens største bibliotek med 128 millioner enheder.

American Historical Review

Foreign Relations of the United States
Samling af historiske dokumenter omhandlende USAs udenrigspolitik.

GPO Access. The U.S. Government Printing Office
Imponerende stor portal med over 1500 databaser alle relateret til forbundsregeringen i Washington. En næsten uoverskuelig mængde informationsmateriale udgivet af den amerikanske administration.

National Library of Canada
Basen giver gratis adgang til National Library of Canadas katalog, herunder den canadiske nationalbibliografi Canadiana, samt bibliotekets øvrige ressourcer. Det er mulighed for at søge i de enkelte sider.

The Canadian Encyclopedia Online
Fuldtekstudgave af den trykte Canadian Encyclopedia. Den trykte udgaves litteraturliste er suppleret med relevante links.

The Oxford companion to United States history / editor in chief, Paul S. Boyer 2001

Latinamerika

Argentina-Biblioteca Nacional de la Republica Argentina
Database ved Biblioteca Nacional de la Republica i Buenos Aires.

Brasilien-Biblioteca Nacional

The Cambridge History of Latin America. Trykt udgave.
ed. by Leslie Bethell. Cambridge: Cambridge University Press, 1984-95.

Litteratur om Latinamerika: et udvalg fra MS-Biblioteket: annoteret bibliografi. Trykt udgave.
red. af Helle Leth-Møller Kbh. : Mellemfolkeligt Samvirkes Bibliotek, 1987.

Cibera
Bibliotekskatalog, linksamling m.m. Dækker de spansk- og portugisisktalende lande.

Journal of Latin American Studies

Asien

NIAS, Nordisk Institut for Asienstudier

Japan - Osaka University Library
Base ved Osaka University Library. Emnemæssigt er adskillige fagområder dækket:Humaniora, jura etc. Indeholder primært bøger fra 1987-

Kina - Univ. of Hong Kong. DRAGON Libraries catalogue
Universitetsbiblioteket i Hong Kongs database.

Malaysia - University of Malaya Library
Base ved University of Malaya i Kuala Lumpur.

Singapore - National University Library
Biblioteket består af 6 biblioteker: Central Library; Chinese Library; Hon Sui Sen Memorial Library; Law Library; Medical Library og Science Library

Thailand - Chulalinet
Samkatalog for institutbibliotekerne ved Chulalongkorn University Library i Bangkok.

Asian Studies WWW Virtual Library
Omfattende guide til Asiensstudier.

The Cambridge History of China. Trykt udgave.
general editors Denis Twitchett and John K. Fairbank. Cambridge: Cambridge University Press, 1978-98.

The Cambridge History of Japan Trykt udgave.
general ed.: John W. Hall … et al. Cambridge University Press, 1988-99. Opstillet på Statsbibliotekets læsesal under Ki.

Bibliography of Asian studies. Trykt udgave
Ann Arbor, Mich. 1971-.

Journal of Asian Studies

Encyclopedia of Modern China

Encyclopedia of Modern Asia

Afrika

Bibliotheca Alexandrina
Ca. 8 mill. bøger

South African National Bibliography (SANB)
National Library of South Africas katalog, som bl.a.indeholder al sydafrikansk pligtafleveret materiale fra 1990 til i dag.. NLSA er depotbibliotek for mange officielle publikationer, blandt andre USA's officielle publikationer.

Bibliographies & Resource Guides in African Studies
Columbia University Libraries, New York - African Studies.

Internet African History Sourcebook
Omfattende samling af kilder til Afrikas historie fra oldtiden til nutiden. Primære og sekundære kilder er tilgængelige i fuld tekst eller uddrag.

National Library of South Africa
Katalog, som bl.a.indeholder al sydafrikansk pligtafleveret materiale fra 1990 til i dag. NLSA er depotbibliotek for mange officielle publikationer, blandt andre USA's officielle publikationer. Årene 1959-1989 dækkes af SANB i bogform, opstillet i magasin, gruppen Bibliografier. Søgetips: Klik på Access Aleph Catalogue

The Cambridge History of Africa. Trykt udgave.
general ed.: J.D. Page and Roland Oliver]. Cambridge University Press, 1975-86. Opstillet på læsesal under Ka1.
Nobel
Campus Emdrup
Statsbiblioteket

Journal of African History

African studies quarterly: an online journal for African studies
Udgivet af University of Florida.

Litteratur om Afrika syd for Sahara: nyt udvalg: annoteret bibliografi. Trykt udgave.
ved Tore Linné Eriksen [København] : Mellemfolkeligt Samvirke, 1979.

Litteratur om Mellemøsten og Nordafrika
annoteret bibliografi ved Peter Christensen [Kbh.]: Mellemfolkeligt Samvirke, 1979.

Journal of Asian and African Studies

Mellemøsten

The National Library of Israel

National Library of Turkey
Pligtafleveringsbibliotek , grundlagt 1946 . Biblioteket har over 50.000 tyrkiske bøger trykt på arabisk fra perioden 1729 - 1928.

United Arab Emirates University
Database for universitet i de Forenede Arabiske Emirater.

Litteratur om Mellemøsten. Trykt udgave.
Thomas Møller Kristensen. Odense, Åbent Universitet. 1990

Litteratur om Mellemøsten. Trykt udgave.
Annoteret bibliografi ved Jette Lund-Rasmussen, Per Kongstad [Kbh. ] (tr. Viborg): Mellemfolkeligt Samvirke, (1973).

Litteratur om Mellemøsten og Nordafrika. Trykt udgave.
annoteret bibliografi ved Peter Christensen [Kbh.]: Mellemfolkeligt Samvirke, 1979. Kan lånes på Statsbiblioteket.

Stillehavsområdet

Australien-ANU Library
Base fra Australian National University Library

Australien - National Library of Australia
Database over materialer i australske biblioteker.

National Library of New Zealand

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License