Databaser/Bibliografier

Dansk Historisk Bibliografi
Løbende database i Det Kongelige Biblioteks regi. Nu med de tidligere bogudgaver indscannet. Ligesom i de trykte udgaver mangler fortsat to perioder, nemlig 1948-66 og 1977-89.

bibliotek.dk. Indeholder bl.a. Dansk bogfortegnelse fra 1970ff.

bibliotek.dk - artikelsøg. Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Bemærk: Kun referencer, ikke fuldtekst. Søg den fulde tekst i InfoMedia. Hvis artiklen ikke findes her bestilles via Statsbibliotekets biblioteksbase ved opslag på tidsskrifttitel. Ang. artikler, kronikker og anmeldelser før 1945/49 se: Dansk Tidsskrift-index, Aviskronik-index og Dansk Artikelindeks. Se nedenfor (Indeks).

Historical Abstracs
Basen indeholder referencer til artikler, bøger, disputatser og i mindre omfang anmeldelser publiceret fra 1960-. Dækker emnemæssigt tidsrummet 1450 til idag. Geografisk er hele verden dækket bortset fra USA og Canada.

America: History & Life
Basen indeholder referencer til artikler, bøger, disputatser og i mindre omfang anmeldelser publiceret fra 1964-. Dækker USA og Canada i såvel forhistorisk som historisk tid.

International Medieval Bibliography
Dækker perioden 300-1500 e.Kr. i Europa, Mellemøsten og Nordafrika. Medtager kun tidsskriftsartikler og lignende. Bibliografien er bygget tæt sammen med det store standardleksikon 'Lexikon des Mittelalters' (LexMA). Via emneordene i de bibliografiske poster er det muligt direkte at foretage opslag i LexMA.

Annual Bulletin of Historical Literature
Løbende bibliografi. Annoteret. Overordentlig righoldig bibliografi med regulære forskningsoversigter.

Proquest
Samling af databaser, der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin. Baserne ligger også enkeltvis på databaselisten.

International Bibliography of the Social Sciences
International bibliografisk database, der dækker mere end 2.000 samfundsvidenskabelige tidsskrifter fra 1951 ff; ca. 6.000 bøger registreres årligt ofte på kapitelniveau. IBSS bygger på samlingerne på The British Library of Political and Economic Science ved London School of Economics.

Arts & Humanities Citation Index - Web of Science
(Brugerantal: 100)
Referencer til artikler i et stort udvalg af internationale tidsskrifter inden for humaniora. Fra den enkelte artikel er der direkte link til andre artikler om samme emne. Søgning på referencer gør det muligt at se hvilke andre forfattere, der refererer til en bestemt artikel ligesom den enkelte artikels egne referencer eller litteraturliste står anført. Basen er en del af ISI Web of Science, som også indeholder en række fagområder inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab.

Jahresberichte für deutsche Geschichte
Bibliografisk standardværk inden for tysk historie. Mange gode søgefaciliteter.

ATLA Religion Database with AtlaSerials
Indeks over litteratur om religioner i hele verden. Dækker dermed mange forskellige samfundssystemer. Referencer til artikler fra 1949 ff. Opdateres kvartalsvis.

New Testament abstracts
Indeholder abstracts af artikler (mere end 40.000), review-artikler (mere end 1200), bøger (mere end 14.900) og software (mere end 50) inden for den den Ny Testamentlige forskning. Der føjes hver år omkring 2.100 nye artikler til fra mere end 500 tidsskrifter. Derudover kommer der ogå mere end 800 nye bogsammendrag til.

Social Sciences Citation Index - Web of Science
Referencer til artikler i et stort udvalg af internationale samfundsvidenskabelige tidsskrifter. Fra den enkelte artikel er der direkte link til andre artikler om samme emne. Søgning på referencer gør det muligt at se hvilke andre forfattere, der refererer til en bestemt artikel ligesom den enkelte artikels egne referencer eller litteraturliste står anført. Basen er en del af ISI Web of Science, som også indeholder en række fagområder inden for naturvidenskab og humaniora.

Worldwide Political Science Abstracts
Referencer og fuldtekstadgang til tidsskriftartikler mm. inden for statskundskab, international politik, offentlig forvaltning og organisation mm. Dækker fra 1975 ff.

Svensk Historisk Bibliografi1977-. Basen er under udarbejdelse og omfatter nu ca. 50.000 katalogposter. Fortsættelse af den trykte udgave. Se også: Svenske bøger - Libris. Omfatter bl.a. næsten alle svenske titler fra 1866 og frem. Derudover mange udenlandske.

Norsk Historisk Bibliografi 1980-97. Nasjonalbibliotekets Databasetjenester. Se også: BIBSYS - Den norske fælleskatalog. Fri adgang.

Schleswig-Holsteinische Bibliographie. Regional bibliografi. Indeholder mange søgefaciliteter samt index-opslag.

Den danske forskningsdatabase. Database over danske forskningspublikationer, projekter og institutioner.

Anthropology Plus (Brugerantal: 5)
Omfattende bibliografi. Indeholder henvisninger til artikler, rapporter mm. inden for antropologi og arkæologi samt tilgrænsende fagområder.

Gnomon
Et udvalg (15%) af den årligt opdaterede CD ROM "Gnomon Bibliografische Datenbank". Alle titler 1997ff er indoptaget. Fagområde: Klassisk filologi, antikkens historie, klassisk arkæologi.

L'Annee Philologique (Brugerantal: 10)
1959 – i dag. Bred bibliografi om latin og græsk og den klassiske oldtid. Der kan søges på antikke og moderne forfattere, emner og faglige discipliner.

Grove Art
Online adgang til 1996 udgaven af Dictionary of Art med tilføjelser af nye artikler og opdatering af teksten. Leksikaet omfatter ca. 45.000 artikler med bibliografier, illustrationer og links til relevante websites. Derudover præsenteres ca. 22.000 links til kunstgallerier, samlinger og museer.

Encyclopaedia of Islam
Er opslags- og referenceværket på sit område. Det omhandler først og fremmest før-moderne tid, men der er også indgange på fænomener og personer fra vor tid. Databasen indeholder mere end 13.000 indgange til artikler om islamisk historie, religion og kultur.
For at de arabiske ord skal kunne ses i den rigtige transskription, skal man downloade de fonte, der ligger på databasens forside i øverste højre hjørne.

The American Historical Association's Guide to Historical Literature 1-2. Red. Mary Beth Norton. 3. udg.
Kortfattet kommenteret retrospektiv udvalgsbibliografi med verdenshistorisk sigte. Værket er især velegnet til en første orientering i et emne, da også centrale håndbøger, tidsskrifter, aviser, atlas og statistisk materiale er medtaget.

Den Danske Forskningsdatabase er en central dansk database, der kan lette vejen til viden om forskningen i Danmark. Databasen dækker publiceret litteratur, eksempelvis videnskabelige artikler, PhD-afhandlinger, præsentationer fra konferencer og undervisningsnoter.
Forskningsreferencerne kommer hovedsageligt fra universiteter, men alle offentlige institutioner med forskningsaktiviteter kan blive dataleverandører. Mængden af dataleverandører forøges løbende.

Indeks

Dansk tidsskrift index 1915-1978
Kbh. 1916-80. Systematisk fortegnelse over indholdet af danske tidsskifter. Opstillet på HUM-sal. Efter 1945 søges i bibliotek.dk.

Aviskronik index
De årlige registre omfatter kumulerede forfatterregistre samt (fra 1956) registre over biografiske artikler, anmeldte bøger, film, teaterforestillinger, koncerter, kunstudstillinger mm. Opstillet på HUM-sal. Efter 1945 søges i bibliotek.dk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License