Anmeldelser

Udenlandske anmeldelser

Annual Bulletin of Historical Literature
Dækker et bredt område, både tidsmæssigt og geografisk. Alle anmeldelser skrevet af anerkendte forskere. Overordentlig righoldig bibliografi med regulære forskningsoversigter.

Choice Reviews Online
Indeholder anmeldelser af bøger og web-adresser af interesse for akademiske biblioteker. Udgives af The American Library Association. Historie rubriceres under Social & Behavioral Sciences.

Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - Web of Science (Brugerantal: 100)
Under avanceret søgning kan man begrænse sine søgninger til kun at indeholde anmeldelser (Book Review).

Social Sciences Citation Index (SSCI) - Web of Science (Brugerantal: 100)
Deler samme grænseflade som Arts & Hamnities Citation Index, så her er det også muligt at begrænse sine søgninger til anmeldelser (Book Review)

JSTOR
På den avancerede søgeside er der mulighed for at begrænse søgningerne til anmeldelser.

Periodicals Archive Online
Afløser PCI Full Text. Giver fuldtekst-adgang til flere hundrede tidsskrifter inden for humaniora og samfundsvidenskab. Mulighed for specifik søgning på anmeldelser.

Periodicals Index Online
Afløser PCI (Periodicals Contents Index). Indeholder referencer til flere millioner artikler inden for humaniora og samfundsvidenskab. Såfremt de fremkomne referencer findes i enten Periodicals Archive Online eller i JSTOR linkes der direkte til artiklen i fuldtekst. Mulighed for specifik søgning på anmeldelser.

Times Literary Supplement - TLS
Klik på linket i adgangsfeltet.

New York Review of Books
Fra forsiden vælges 'Archives'. Her kan der foretages søgning, der medtager anmeldelser.

Historical Abstracts
Basen indeholder referencer til artikler, bøger, disputatser og i mindre omfang anmeldelser publiceret fra 1960-. Dækker emnemæssigt tidsrummet 1450 til idag. Der indekseres mere end 2.100 tidsskrifter udgivet på 40 forskellige sprog. Undtaget er USA og Canadas historie, som dækkes af "America: History & Life".

H-Net-Reviews
Bringer anmeldelser af bøger tilbage fra 1993 og frem.

Reviews in History
Redaktionens hovedidé med tidsskriftet er i følge dem selv: "…to review the major, recently published works of history, in a serious and scholarly way, at greater speed and fuller length than in most printed journals, and to encourage constructive discussion by allowing authors the right of reply."

Reference Reviews
Anmeldelser af referenceværker.

Danske anmeldelser

Danske anmeldelser trykt **efter 1940
bibliotek.dk.
Her registreres anmeldelser af bøger, plader, teater (herunder også operaer og musicals), film, udstillinger, cd-rom'er, videoer, disketter, hjemmesider samt musik-cd'er, men ikke af koncerter og musikbegivenheder)

1864-1924 søges i Registrant over Politiken 1864-1924 og Berlingske Tidende 1864-1918. (mikrofiche + registerbind opstillet i Servicecenteret)

Anmeldelser omhandlende æstetik og litteraturhistorie findes i registrantens gruppe R. Anmeldelser omhandlende kunst, teater, musik o.l. findes i gruppe P.

Oversigt over emnegrupperne er opstillet sammen med Registranten

Anmeldelser i tidsskrifter før 1940 må søges ved hjælp af fagbibliografier.

Infomedia
Danmarks største online informationssystem - indeholder millioner af artikler fra danske aviser, fagtidsskrifter og telegrambureauer, herunder anmeldelser.

Tidsskrift.dk
Dansk tidsskriftsdatabase. Indeholder bl.a. Historie/Jyske Samlinger og Historisk tidsskrift

Historie-nu: Anmeldelser og debat.

Se også: Bibliografier og Tidsskrifter

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License